Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Největším zdrojem výroby elektrické energie v České republice jsou jaderné a tepelné elektrárny. Vodní elektrárny tvoří v naší zemi poměrně početný zdroj výroby elektřiny a zvláštní skupinou jsou přečerpávací vodní elektrárny, uváděné ve zkratce jako PVE.  Zatímco jaderná a tepelná elektrárna vyrábí elektřinu v průběhu dne při stabilním výkonu, nedokáže plynule reagovat na výkyvy v elektrorozvodné síti, zejména v období denních dopoledních a odpoledních špiček. K tomu slouží právě přečerpávací zdroje, ve kterých se voda v noci přečerpává do horní nádrže a ta je pak připravena kdykoli pružně v době špičky začít vyrábět elektřinu spádem vody do dolní nádrže, kde je umístěna turbína s generátorem.
vodní nádrž

V České republice je největší přečerpávací vodní elektrárnou technické dílo s názvem Dlouhé Stráně. Nachází se nedaleko obce Kouty nad Desnou v pohoří Hrubý Jeseník, kde dokáže využívat velkého terénního převýšení. Budete-li do těchto končin mířit, třeba do lyžařského areálu v Koutech, můžete využít některý z termínů, kdy se v útrobách elektrárny pořádají exkurze.
krajina Jeseníků

Jediná turbína pro průchod vody oběma směry

PVE Dlouhé Stráně funguje tak, že se při přebytku energie přečerpává voda z dolní nádrže do horní umělé nádrže bez samostatného přirozeného přítoku. Jakmile nastane období energetické špičky, elektrárna začne vyrábět elektřinu a dodávat jí do sítě. Tento proces je velice pružný, elektrárna reaguje okamžitě při jakémkoliv výkyvu.
hory v létě

Pro práci se využívá dvou tzv. reverzních (se zpětným chodem) Francisových turbín, které fungují primárně jako turbíny a při zpětném chodu pracují jako čerpadla. Je to velmi důmyslné zařízení, které buď vyrábí elektřinu, nebo naopak přečerpává vodu zpět do horní nádrže. Každá turbína, resp. její strojovna, má výkon 325 MW, celkem tedy 650 MW. Zajímavé je porovnání s tepelnou elektrárnou Chvaletice, která spaluje hnědé uhlí, tím zatěžuje životní prostředí značnými emisemi, a přitom vyrábí pouze 820 MW elektrické energie. A dva temelínské bloky (jaderné elektrárny) vyprodukují výkon 2110 MW.