Chaos nelze dopustit


K tomu, aby mohla být železniční doprava provozována, je zapotřebí v první řadě naprostý pořádek. Čímž pochopitelně nemám na mysli čistotu, jakkoliv i tato ve vlacích rozhodně není na škodu. Myslím tím pořádek v tom smyslu, že zde nesmí panovat chaos, natož vyslovená anarchie.historický vlak
Je to logické. Kdyby si každý vlak jezdil po kolejích tak, jak by si strojvedoucí usmyslel, často by docházelo dejme tomu k nehodám. Kdykoliv by se ocitly dva vlaky na stejné koleji, hrozila by kolize, a to pochopitelně především tehdy, když jedou dva vlaky proti sobě. Pokud by se pak mělo vlakem cestovat, nikdo z cestujících by nevěděl, kdy jeho souprava přijede, protože by bylo nejisté, kolikrát jí jiný vlak zablokuje cestu a po které koleji se tento spoj vlastně vydá. A běda těm, kdo by třeba uvízli někde na trati v porouchané lokálce. Kdo ví, kdy by se přišlo na to, co se s ní stalo a kde, kdo ví, kdy by na místo dorazila nějaká ta pomoc.
A i kdyby to nedospělo až tak daleko, jak snadno by se tu dalo třeba i ‚jenom‘ krást! Na nejednom vlaku je nějaký náklad, nejedna lokomotiva dosud jezdí na naftu, která se dá odčerpat z nádrží nebo natankovat někam jinam, než kam patří, pochopitelně na náklady firmy.
A ani tím ještě všechny hypotetické problémy nekončí.
A tak je třeba se snažit ze všech sil, aby byl na železnici pořádek. Aby se vždy vědělo, co se kde nachází, co odkud a kam míří, kdy kdo kde bude a podobně. Je třeba mít přehled, aby nedocházelo k maličkostem stejně jako k velkým katastrofám. A k tomuto účelu skvěle slouží sledování železničních vozidel.vlak ve žluti
Toto, tedy RMC systém, totiž umožňuje mít přímo dokonalý přehled o všem, co se kde šustne. Ví se kdykoliv o všech sledovaných lokomotivách, které se tu navíc mohou zobrazovat i ve větším počtu na jediné mapě, dají se tu sledovat různé technické parametry a nastavit alarmy při jejich překročení, dá se tu sledovat i obsluha, i stav pohonných hmot,…
Tímto systémem lze prostě zajistit dokonalou kontrolu vlaků. Čímž lze více než efektivně předcházet kdejakému problému, který by tu jinak mohl vyvstat.