Role nebo póza?

Položili jste si někdy otázku, jaký je vlastně Váš životní styl? Je Váš životní styl Vaší volbou, nebo jste k tomu byli dotlačeni a jedná se v podstatě o pózu?

Člověk by mělbýt svobodný. To znamená, měl by se rozhodnout žít tak, aby byl spokojený.Sladit své životní potřeby se svými možnostmi. Velmi mnoho lidí je motivováno závistí. Usilují o to vyrovnat se druhým lidem, aby se od nich neodlišovali. Jedná se o určitý standard spojený s jejich společenskou třídou.

Nežijeme často tak, jak bychom si přáli, ale tak, jak se to od nás očekává. Jak to od nás očekávají v zaměstnání, naši rodiče, naše děti, naši partneři, naše okolí. To sebou přináší nutnost žít život mnoha tváří.

Každý člověk hraje ve svém životě různé role. Jsme jakoherci na divadle. Některé role jsou velmi reálné, ale určité jsou pouze pózy, které nás vysávají. Každá role vyžaduje plnění určitých povinností a určité očekávání ze strany našich nejbližších. Zkusili jste si někdy položit otázku, kolik rolí vlastně hrajete? Zkusme vzít takovou ženu v produktivním věku, která se stará o děti, manžela a zároveň chodí do zaměstnání.

 1. Dcera
 2. Matka
 3. Manželka
 4. Milenka(manželka by měla býti také milenkou)
 5. Hospodyně
 6. Manažerka(zvládnout domácnost a vyjít s rozpočtem vyžaduje být skvělým manažerem)
 7. Zaměstnankyně
 8. Kamarádka a přítelkyně
 9. Sousedka
 10. Učitelka(když dítě selhává, žena musí z roviny matky přesedlat na roli učitelky)


Životní role

A to je jen výčet, v konečném důsledku by počet rolí byl mnohem vyšší. Často se za těmi rolemi skryje skutečné já. Zkuste si položit otázky

 1. Kým skutečně jsem?
 2. Na čem mi skutečně záleží?
 3. Po čem toužím?
 4. Čeho chci v životě dosáhnout?
 5. Co skutečně čekám od druhých lidí?
 6. Dokážu být sama sebou?
 7. Dokážu být sama se sebou?
 8. Jsem připravena na zkoušky, které život přináší?
 9. Jsem skutečně schopna přinášet oběti, které se ode mě očekávají?
 10. Co chci změnit?


Důležité je, abychom dokázali sladit do určité symbiózy své vlastní představy o životě a požadavky, které na nás kladou naši nejbližší.