Kdy je prováděn procesní audit

Pokud se ve firmě objeví jakékoliv nesrovnalosti, obvykle následuje audit. Jedná se v podstatě o kontrolu, zda je vše takové, jak má být. Ta se může týkat jak financí, tak i pracovních postupů či používaného materiálu. Je jasné, že provedení kompletního auditu by bylo velmi náročné, a v mnoha případech také zbytečné. Proto se často provádí jen ty částečné. Příkladem může být procesní audit gradegroup.cz. Ten se volí v případě, že jsou objeveny neshody v uváděném výrobním procesu a v tom, který skutečně probíhá.

výrobní proces firmy

Hlavním důvodem, proč se většinou nařizuje, je například vypouštění nadměrného množství znečišťujících látek, ať už do ovzduší či do vody. To je totiž nejen přísně postihováno, ale také ukazuje na to, že výrobní postupy nejsou dodržovány, alespoň pokud jde o nakládání s odpadními látkami.

Procesní audit většinou nařizuje některý z vnějších orgánů. Může to být například státní správa, odbor životního prostředí, ale i jiné. Výsledek je však vždy stejný – firmu navštíví nezávislý inspektor, který vše pečlivě zkontroluje. Na základě jeho zprávy je potom firmě případně dán nějaký postih a uložena náprava.

prezentace výsledků auditu

Většinou tato kontrola probíhá podle daných pravidel. Inspektor si nejprve nechá ukázat veškerou dokumentaci, která se k danému případu vztahuje. Ty pečlivě prošetří, zda v nich nenajde nějaké chyby, které by mu ukázaly, kde se může nacházet zdroj problému. Následně si nechá ukázat provoz samotný. To není tak užitečné, jak by se mohlo zdát, neboť tyto návštěvy jsou většinou předem ohlášené, takže firma má dostatek času vše upravit tak, aby se zdálo, že tam žádný problém není. Součástí je také rozhovor se zaměstnanci. Ani ten však není tak užitečný, neboť ti buď budou svého zaměstnavatele krýt ze strachu, že by přišli o práci, nebo na něj budou naopak nasazovat a problémy zveličovat. Nejedná se tedy o lehký úkol, a rozplést všechny nitky není vůbec snadné. Přesto tak mohou u vyjít najevo i překvapivé skutečnosti.