Trojstupňovou relaxaci můžete používat ve stresu i v klidu


Tato relaxace se zaměřuje na pocity, dech a tělo. Sestává ze tří kroků, každý z nich trvá přibližně minutu. Můžete je prodloužit nebo zkrátit na několik sekund. Vždy je však třeba zachovat třídílnou strukturu a věnovat každé části stejnou dobu.
uvolnění v sauně


Postupně odbouráte navyklé stresující vzorce myšlení (např. vnitřní kritik) a negativní emoce jako úzkost, podráždění, napětí, únavu, zlost, smutek.


Můžete ji používat ke dvěma účelům.


Jako prevenci, když jste v klidu a zrovna žádný výrazný stres neprožíváte. Provádějte ji několikrát denně, nebo kdykoliv si vzpomenete.


Jako první pomoc, pokud se octnete pod tlakem a potřebujete si rychle ujasnit, co se vlastně děje. Pomůže vám zklidnit rozvířenou mysl a soustředit se na přítomný okamžik.


Jak začít?


Zaujměte uvolněnou a zároveň vzpřímenou pozici. Není důležité, jestli sedíte či stojíte. Můžete zavřít oči nebo se dívat dolů.


První fáze: Pocity, myšlenky


Co prožívám v této chvíli?


Objevují se v mysli nějaké myšlenky? Pokud ano, zkuste je pozorovat, jako by to byly přírodní děje, třeba jiskry létající z ohně nebo proud řeky. Přijímejte myšlenky, které přicházejí, i když jim nemusíte ve všem věřit.


dobití energie

Jaké pocity cítím v těle? Projděte rychle tělem a zaznamenat napětí či ztuhlost. Cítím se nyní příjemně nebo nepříjemně? Objevuje se chtivost, odpor, zmatek? Ochotně přijímejte jakékoliv i nepříjemné či nepohodlné pocity, prostě takové, jaké jsou. Nesnažte se je změnit nebo před nimi utíkat.


Druhá fáze: Dech


Nyní zaměřte pozornost na svůj dech. Prohlubte první tři dechy, pak nechte dech plynout přirozeně. Vnímejte, co se děje v těle, když se nadechujete a vydechujete. Sledujte dech po celou dobu nádechu i výdechu. Každý nádech a výdech vám dává příležitost spojit se s přítomným okamžikem. Pokud se mysl zatoulá, jemně ji přiveďte zpět k dechu.


Třetí fáze: Tělo


Nyní se zaměřte nejen na dech, ale na celé tělo, vaši polohu a mimiku. Vnímejte, jak celé tělo dýchá a každým okamžikem se mění. Pokud pocítíte nějaké napětí či nepohodlí, nesnažte se ho násilím zlomit nebo se ho zbavit.  Věnujte mu vlídný zájem jako malému dítěti, které se dožaduje pozornosti. Dovolte mu, aby se uvolnilo, ale nenuťte se do uvolnění. Zkuste nepohodlí a napětí v těle prodýchat. Nechte vzduch proudit do té části těla, kde nepohodlí cítíte.


Nyní je čas zaposlouchat se do sebe a uvědomit si, co je právě teď pro vás důležité. Možná se vynoří konkrétní nápad, co pro to udělat. Někdy je vhodné počkat. Nebo přijmout, že zatím nevíte, co dál.
Nakonec rozšiřte pozornost i na okolní zvuky a otevřete pomalu oči.


Co dělat v časové tísni?


V tomto případě můžete celou relaxaci zkrátit na tři hlubší nádechy a výdechy. Až v tom získáte praxi, je možné ji rozčlenit. Například: první nadechnutí vám pomůže zastavit se, při druhém si uvědomíte své tělo a při třetím se uvolníte.